Regulamin

Regulamin sklepu internetowego mietowysklep.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zakupu w sklepie internetowym Miętowy Sklep mogą dokonać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Sklep internetowy „Miętowy Sklep” o adresie mietowysklep.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym prowadzony jest przez Firmę „Miętowy Kot – Usługi Graficzne”, zwaną dalej Miętowy Kot,

z numerem ewidencyjnym NIP: 879-130-56-44, z numerem REGON: 870382367, mieszczącą się pod adresem: ul. Dworcowa 50, 87-162 Lubicz Dolny, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Lubicz pod numerem ewidencyjnym 3822, posiadającą konto bankowe nr 33 1140 2004 0000 3802 5512 3345 w mBank BRE BANK.

3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet na terenie całego kraju.

4. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian. 

5. Towar zakupiony w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wyprodukowany przez Miętowy Kot – Usługi Graficzne i objęty gwarancją producenta. Do każdego zamówionego produktu dołączone zostaną następujące dokumenty: dowód sprzedaży (paragon z kasy fiskalnej lub, na życzenie klienta faktura VAT) i instrukcja obsługi (o ile produkt ją posiada).

6. Złożenie zamówienia w Miętowym Sklepie jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy Miętowy Kot – Usługi Graficzne do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów dlatego realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

8. O wszelkich zmianach w statusie zamówienia są Państwo informowani w następujący sposób:

- za pośrednictwem e-mail (informacje o poszczególnych etapach realizacji);

- telefonicznie (w szczególnych wypadkach).

 

2. ZAMÓWIENIE TOWARU, POTWIERDZENIE ORAZ REALIZACJA ZMÓWIENIA

1. Zamówienie można złożyć bezpośrednio poprzez stronę: mietowysklep.pl

2. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia oraz jego potwierdzenie.

3. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcja zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia. Realizowane będą tylko i wyłącznie zamówienia potwierdzone.  

4. Firma Miętowy Kot w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do dodatkowego telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania od Klienta e-maila zwrotnego z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

6. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie wyłącznie pod numerem telefonu 0601 34 84 63, lub wysyłając wiadomość na adres: msklep@mkot.pl ale tylko w okresie 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia.

7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z przyczyn zewnętrznych Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.

8. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie Internetowym nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. nr229 poz. 2274) i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

9. Sklep realizuje również zamówienia specjalne na produkty, których aktualnie nie ma w ofercie sklepu. W takim przypadku należy podać dokładne dane artykułu: rodzaj produktu, szczegółowy opis, ilość sztuk. Dane te należy przesłać na adres: msklep@mkot.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po weryfikacji akceptacji ceny.  

10. Produkty wykonywane na zamówienie: np fototapety, poduszki z imieniem, poduszki ze zdjęciem, wałki z imieniem, literki, poduszki chmury itp oraz zamówienia specjalne wysyłane są tylko po przedpłacie na konto.

   

3. DOSTAWY (TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA)

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

2. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  

3. Zakup towarów w sklepie internetowym jest jednoznaczny z udzieleniem sprzedającemu pełnomocnictwa na zrealizowanie w imieniu kupującego wysyłki zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego.

4. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.

5. W przypadku przedpłaty na konto realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu zamówienia i wpłynięciu zapłaty za towar na konto firmy Miętowy Kot. Zazwyczaj trwa to do 5 dni roboczych. W przypadku tapet czas realizacji wynosi do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie i akceptacji projektu do druku. Czas dostarczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej. W przeważającej większości odbywa się to następnego dnia roboczego po nadaniu. O nadaniu przesyłki klient informowany jest w stosownej wiadomości e-mail.

6. W przypadku zamówień z formą płatności pobranie realizacja następuje po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Zazwyczaj trwa to do 5 dni roboczych. Czas dostarczenia przesyłki zależy od firmy kurierskiej. W przeważającej większości odbywa się to następnego dnia roboczego po nadaniu. O nadaniu przesyłki klient informowany jest w stosownej wiadomości e-mail.

7. Odpowiedzialność za terminowe dostarczenie paczki spoczywa na firmie kurierskiej.

8. Polecamy przedpłatę na konto jako najszybszy i najtańszy sposób płatności. Ze względu na najkrótszy czas realizacji przelew najlepiej realizować za pośrednictwem banku.

 

4. KOSZTY TRANSPORTU I ODBIÓR TOWARU

1. Koszty transportu zależne są od wartości zakupionego towaru:

- do 50 zł: 16 zł
- do 200 zł: 18 zł

- do 300 zł: 20 zł
- do 400 zł: 22 zł
- do 500 zł: 24 zł

- do 600 zł: 26 zł 
- do 800 zł: 28 zł 
- powyżej 800 zł – dostawa bezpłatna

2. Wszystkie przesyłki standardowo za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  

3. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia otrzymanego towaru, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Prosimy również o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem.

4. Jakiekolwiek roszczenia co do wad powstałych w czasie transportu uwzględniane będą jedynie na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego.

 

5. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, z wyłączeniem wyrobów wytworzonych na zamówienie – np. fototapety, które nie podlegają zwrotowi.

2. W przypadku zwrotu Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zakupionych produktów wraz z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu i instrukcją (jeśli produkt je posiada) oraz do poinformowania o zaistniałej sytuacji Sklep Internetowy przez wysłanie wiadomości e-mail o stosownej treści.

3. Jeśli na towar została wystawiona faktura VAT zwrot musi być udokumentowany korektą faktury VAT. Korekta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być podpisana przez Klienta zwracającego towar. Po otrzymaniu towaru do Zamawiającego wysyłana zostanie korekta faktury VAT, która musi być czytelnie podpisana i odesłana do naszej firmy. Otrzymanie towaru i podpisanej korekty warunkuje możliwość przyjęcia zwrotu towaru na stan magazynu i zwrot pieniędzy za zwrócony towar. 

4. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze przesyłamy, zgodnie z wyborem Klienta, przelewem na wskazane konto, w ciągu 14 dni od momentu otrzymania podpisanej korekty faktury VAT. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy ani koszt odesłania towaru.

5. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres: Miętowy Kot, Zawały 57 D, 87-123 Dobrzejewice. Firma Miętowy Kot nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za pobraniem.

7. W przypadku ewentualnej reklamacji podstawę do niej stanowi dowód zakupu. Aby dokonać reklamacji należy zawiadomić sklep Miętowy Sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia (w przypadku reklamacji konsumenckiej). W przypadku uznania reklamacji klientowi zostanie wysłany nowy towar wolny od wad. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną, klient zostanie obciążony kosztami przesyłki towaru. 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r.).

8. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

9. Aplikacja tapet. Przed przystąpieniem do klejenia należy bezwzględnie sprawdzić stan fototapety. W celu oceny stanu tapety i jej zgodności z oczekiwaniami najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej pasy zadrukiem do góry. Jeżeli tapeta składa się z kilku brytów należy sprawdzić czy zgadza się wzór, oraz czy nie różni się kolorystyka lub gramatura poszczególnych fragmentów na łączeniach. Niedopełnienie tego obowiązku zwalnia producenta tapety z odpowiedzialności za ewentualne szkody czy koszty związane z usunięciem wadliwie wydrukowanej tapety, ponownym przygotowaniem ściany i aplikacją nowej tapety.

 

6. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

1. Zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego mietowysklep.pl jest firma Miętowy Kot.

3. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i udostępniane są przez Państwa dobrowolnie. Macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania lub żądania ich usunięcia z naszej bazy.

 

7. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Życzymy udanych zakupów !

 

Dane do przelewu :

Miętowy Kot – Usługi Graficzne,

ul. Dworcowa 50, 87-162 Lubicz Dolny

Numer rachunku :

mBank 33 1140 2004 0000 3802 5512 3345

W tytule przelewu prosimy podawać numer zamówienia.

 

Jeśli masz pytania dotyczące regulaminu napisz do nas:

msklep@mkot.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl